sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: co powinno znależć sie w teczce na dyplomowanego?
...w czerwcu? Dokumenty składane do kuratorium oświaty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5. zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu, 6. zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, 7. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 8. opis i analiza spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Do wyboru co najmniej 3 z 6 poniższych wymagań: 9. pisemne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 ust. a, b, c, e, f rozporządzenia, 10. dyplomy i świadectwa potwierdzające...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12109Temat: nauczyciel dyplomowany
Myślę, że nie trzeba pisać aneksu. Przecież każdy z nas realizował w trakcie stażu zadania, których nie zaplanował w planie rozwoju zawodowego, bo albo o nich nie myślał, albo nie wiedział, że sytuacja pozwoli na ich podjęcie. Po prostu pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju napiszesz, że podjęłaś i zrealizowałaś takie, a takie zadania pozaplanowe. Dyrektor to potwierdzi własnym podpisem i to wystarczy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5450


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
...dla komisji dla nauczyciela mianujacego się zawiera: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu Ewentualnie inna dokumentacja świadcząca o osiagnieciach zawodowych - jeśli nauczyciel tego chce. Należy się dobrze przygotować do autoprezentacji i do egzaminu- tyle. To w sprawozdaniu i autoprezentacji- zaprezentujesz siebie. Potem odpowiadasz na pytania komisji -...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Czy dobrze to rozumiem?
Witam, we wrzesniu 2005 rozpoczełam staż na mianowanie staż trwa 2 lata i 9 m-cywięc kończy się z koncem maja. Po zakończeniu stażu (czyli na koniec maja) muszę przedstawić dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania. Czy nic nie pominęłam ? Czy może muszę jeszcze napisać jakieś podanie o ocenę pracy (?) w maju czy moze coś innego? Pozdrawiam serdecznie Stkaw
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10206


Temat: Czy stażysta będzie kontraktowym po rocznej przerwie?
...zespołu przedmiotowego (wychowawczego) oraz opiekun stażu. Zdarza się, że w placówce nie istnieje zespół przedmiotowy czy wychowawczy, wówczas w komisji zasiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany, w przypadku ich braku – nauczyciel kontraktowy. Wyżej wymieniona komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków, każdy z nich ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Nauczyciel uzyskał akceptację komisji...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6399


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
...DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. POŚWIADCZONA KOPIA AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 4. ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZAJMOWANYM STANOWISKU ORAZ WYMIARZE ZATRUDNIENIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU wymienione papierki powkładałam w osobne koszulki i wpięłam zgodnie z kolejnością. 8. koszulka: kartka z nagłówkiem: DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ODBYTYM STAŻEM i spis: 1. ZATWIERDZONY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO 3. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO No i mamy jeszcze jeden punkt – sławetną INNĄ DOKUMENTACJĘ ZWIĄZANĄ Z ODBYTYM STAŻEM – czyli miejsce na chwalenie się , nie wiem – zostawiam ekspertom, co tu można wpiąć. Jeśli wspomnianymi szkoleniami chcesz się podzielić z komisją, to moim zdaniem, jest na to czas i miejsce w trakcie autoprezentacji.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
...o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu Kontraktowy dokonuje prezentacji dorobku zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dot. wymagań określonych w par. 7.2. KONIEC Po co być nadgorliwym i robic to - czego sie nie musi?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: nauczyciel praktycznej nauki zawodu na mianowanego
Przedstawiam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, może ktoś to przeczyta i ewentualnie oceni. Ja już i tak nie dam rady poprawić sprawozdania bo oddaję je 19.06.2006 do Starostwa w Malborku. Sprawozdanie Z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Adam Piekacz Miejsce pracy: Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. De Gaulle’a 75a...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6155


Temat: zmiana nazwiska w trakcie stażu
W trakcie trwania stażu zmianiłam nazwisko. Podobno do teczki należy włożyć odpis aktu małżeństwa.Problem w tym, że nie wiem gdzie go umieścić. W teczce mam następujące rozdziały: 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. 3. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia .... 4. Zatwierdzony plan rozwoju 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zwodowego 6. Ocena dorobku zawodowego. Czy może to być punkt 2 ?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5395


Temat: Ocena stażu...
ja tak napisałam ">Działając zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., § 4 ust. 4 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli przedstawiam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu od 1 września 2003 r. do 30 maja 2006 r. (juz nie pamietam skąd to wziełam i czy bedzie potrzebne bo dopiero w maju kończę) miłego dnia
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5964


Temat: stazysta
Komisja musi postępować zgodnie z literą prawa, w myśl rozporządzenia komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2. i to podlega ocenie
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10492


Temat: aneks do planu rozwoju
">To znaczy,że według nowego Rozporządzenia.Opis i analiza. Do dyrektora piszemy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU. Nie opis i analizę.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10075


Temat: Co umieścić w tecz. staż. ubieg. się o stop. kontraktowego?
Witam ponownie Mam małe pytanko: czy w teczce stażysty ubiegającego się na kontraktowego może być jedynie: 1. plan rozwoju nauczyciela stażysty 2. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 3. ocena dorobku napisana przez opiekuna 4. dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach 5. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego 6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do nauczania, czyli dyplom i ewentualnie zaswiadczenie z kursu pedagogicznego. Czy coś pominęłam? Zastanawiam się nad tym czy jest też obowiązek dołączenia scenariuszy lekcji odbytych pod okiem opiekuna i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6442


Temat: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004
...lub innych placówek i instytucji oświatowych. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. 3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. § 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. § 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w...
Źródło: forum.gomunice.net/viewtopic.php?t=206


Temat: paragraf 8 ust. 2 pkt 5-prośba o radę
No i jestem w trakcie opisywania przypadku. Mam nadzieję, że do rana skończę Ale już mam następne pytania. Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. I co dalej? To jest ta teczka? Mam do tego dołączyć zaświadczenia ukończonych kursów, potwierdzenia wykonanych działań, zdjęcia itp? No i gdzie? Na końcu, czy przy paragrafie, do którego się odnosi dany dokument? No i załóżmy, że już to zrobię - składam dyrektorowi (do 30 czerwca?)- i co dalej? Piszę to sprawozdanie już którąś noc i padam - HELP !!!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12114


Temat: Problem z przedłużeniem stażu.
W czasie trwania stażu 2 razy przebywałam na zwolnieniu lekarskim ponad miesiąc. Staż został przedłużony o 85 dni (tyle trwały zwolnienia lekarskie). Mam dylemat ... złożyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju z datą 01. 06. czyli tuż po dacie kiedy powinien pierwotnie kończyć się staż. Czy postapiłam słusznie? Nie pisałam aneksu do Planu Rozwoju na okres przedłużenia chyba nie powinnam??? Staż skończyłam 24.08.2005 a teraz chcę złożyć teczkę. Mam problem bo nie wiem gdzie powinnam umieścić informację że staż został wydłużony. Na wniosku chyba nie? W sprawozdaniu do kuratorium z realizacji...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8919


Temat: sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego
"> Prawdopodobnie wspomnę o nich w sprawozdaniu ... Należy napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, a PLAN realizuje sie w okresie stażu, a nie przed stażem. Owszem, potem w prezentacji możesz wykorzystać wszystko, co zrobiłas od uzyskania poprzedniego stopnia awansu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11818


Temat: Beer Share nie mozna usunąć
...[2010-05-10 21:31:33 | 000,064,512 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Ania2\Pulpit\Środki masowego przekazu mają ogromny wpływ na życie człowieka.doc [2010-05-10 21:29:21 | 000,102,070 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Ania2\Pulpit\wpływ pornografii.mdi [2010-05-10 20:10:47 | 000,036,864 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Ania2\Pulpit\ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Węgrzyn.doc [2010-05-09 12:25:54 | 000,250,368 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Ania2\Pulpit\materiały dla USM PM.doc [2010-05-06 22:59:57 | 000,038,848 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\avastSS.scr [2010-05-06 22:59:36 | 000,165,032 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\aswBoot.exe...
Źródło: forumpc.pl/index.php?showtopic=161705


Temat: Sprawozdanie-dyplomowany?
W zasadzie jest to sprawozdanie z realizacji PLANU rozwoju zawodowego. Z drugiej strony - na podstawie Twojego sprawozdania dyrektor wystawi Ci ocenę dorobku zawodowego w okresie STAŻU. Czyli dobrze by było, gdybyś w tym sprawozdaniu napisał tez o działaniach pozaplanowych. Dobre to jest i z tego powodu, że te działania pozaplanowe zostaną wtedy poświadczone przez dyrektora i nie wymagają załącznikowania. Niektórzy robią to w ten sposób, że na końcu,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6033


Temat: do kiedy sprawozdanie???
W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu musisz złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego(rozp. art 4, ust.4).
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6140


Temat: pierwsze strony w teczce
aaggaa7 ">1.Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu Tego obecnie nie składamy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10935


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
...roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004 roku), następującą dokumentację: 1. Poświadczone kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje. 2. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu oraz o zajmowanym stanowisku. 3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 4. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. 6. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu. 7. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. 8. Zaświadczenia potwierdzające pełnienie funkcji. 9. Świadectwa i zaświadczenia potwierdzające nabycie znajomości przepisów prawa oświatowego, pogłębienia wiedzy z...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
...nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004 roku), następuj±c± dokumentację: 1. Po¶wiadczone kopie dokumentów po¶wiadczaj±cych posiadane kwalifikacje. 2. Za¶wiadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu oraz o zajmowanym stanowisku. 3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 4. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. 6. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu. OK pozostałe - jeżeli nie wynika z PRZ i sprawozdania lub jeżeli chcesz się czymś wybitnie pochwalić - można to zawrzeć w innej dokumentacji.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: sprawozdanie z PRZ i działania spoza
Po zakończeniu stażu piszesz sprawozdanie z REALIZACJI PLANU ROZWOJU, więc nie możesz pisać o tym, co zrobiłas pozaplanowo. Jednak: umieszczenie działań w sprawozdaniu pozwoli dyrektorowi je zatwierdzić, wiec nie jest to takie głupie. Niektórzy robią to w taki sposób: - na końcu sprawozdania umieszczają dodatkowo "Działania pozaplanowe, zrealizowane w okresie stażu" - jeżeli nie udało sie zrobić wszystkiego z planu, można napisać: nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8439


Temat: pierwsze strony w teczce
...ukończenia studiów zgodnych z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. 2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty 3. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem 1. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu TECZKA C - dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10935


Temat: sprawozdanie dyplomowany
W rozporządzeniu nie ma żadnych wytycznych co do tego, jaką formę powinno przyjąć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Jeżeli plan pisałaś sferami to myślę, że nie ma konieczności pisać sprawozdania wg innch zasad. Ja w tym roku stawałam przed komisją i sprawozdanie miałam napisane sferami. Nikt nie powiedział słowa, że powinno być inaczej. Powtórzę jeszcze raz - sprawozdanie piszemy dla dyrektora i jeżeli on je zaakceptuje, to wszystko będzie w porządku.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3578


Temat: Co włożyc do teczki stazysty?
...przedszkola, mozesz jeszcze wpisac adresy Twoj domowy i przedszkola ( JA TAK MIALAM). dalej to juz piszesz paragrafami: § 9 ust. 1 pkt 1 oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje. § 9 ust. 1 pkt 2 zaświadczenie dyrektora przedszkola potwierdzające wymiar zatrudnienia i zajmowane stanowisko § 9 ust. 1 pkt 3 poświadczona kopia zatwierdzonego przez dyrektora planu rozwoju zawodowego § 9 ust.1 pkt 3 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego § 9 ust. 1 pkt 4 ocena dorobku zawodowego za okres stażu z uzasadnieniem § 6 ust. 2 pkt 2 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego a to to juz bez paragrafów bo to jest do tego ostatniego paragrafu; -znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola -umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=410


Temat: Jak to zapisać?
Piszę właśnie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jedno działanie mogę wpisać w dwóch miejscach? Np. opracowanie dostosowania PSO dla uczniów z opiniami Poradni w umiejętności organizacji doskonalenia warsztatu i także w umiejętności uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów? Bo i tu, i tu mi pasuje.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12132
 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***