sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: Spolka ZOO
Ze sprawozdaniem finansowym chodzi o to, że spółka musi sporządzać corocznie sprawozdanie finansowe (rachunek wyników, bilans i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), a raz na trzy lata biegły rewident musi zbadać sprawozdanie finansowe, żeby stwierdzić, czy zostało ono prawidłowo i rzetelnie wykonane przez spółkę. I biegły rewident nie robi tego za darmo. Spółka z o.o. brzmi poważniej niż wpis do ewidencji i często, ale głównym powodem jest to(o czym pisałem wcześniej), że zmniejszasz ryzyko, bo w przypadku upadłości spółki komornik, czy...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=10753

 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***