sprawozdanie finansowe za rok 2004
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: WALNE ACFE Polska - 8/3/05
...internetowej, Komisja ds. Członkostwa i rozwoju kwalifikacji „CFE”, Komisja ds. Finansowych. 11. Przyjęcie wysokości składki członkowskiej na rok 2005. 12. Sprawy bieżące. W załączeniu przesyłamy listę materiałów dotyczących wybranych punktów porządku obrad. Załączniki: 1. Uzupełnienie do sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 22.09.03 do 15.10.04. 1. Projekty uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok 2004 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2003. 2. Projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Zarządu na dzień 31 grudnia 2004 r. 3. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium członkom zarządu za okres do 8 listopada 2004 r. 4. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium członkom zarządu za okres od 8 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 5. Projekt zmian Statutu...
Źródło: acfe.pl/board/viewtopic.php?t=39

 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***