sprawozdania finansowe za rok 2003
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: WALNE ACFE Polska - 8/3/05
...r. do 31 grudnia 2004 r. 5. Projekt zmian Statutu proponowanych przez Zarząd (z uzasadnieniem) oraz projekt zmian Statutu zaproponowanych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 8 listopada 2004 r. (z uzasadnieniem) wraz z rekomendacją Zarządu. 6. Projekt uchwały dotyczącej głównych kierunków działalności stowarzyszenia. 7. Projekt uchwały powołującej komisje. 8. Projekt uchwały o wysokości składki członkowskiej na rok 2005. Sprawozdania finansowe za rok 2003 i 2004, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2004 będą dostępne od 1 marca 2005 r. w siedzibie PIKW S.A., Pl. Powstańców Warszawy 2, u Katarzyny Kłak, lub na godzinę przed rozpoczęciem Walnego. Ponadto, w trakcie Walnego zostaną Państwu rozdane certyfikaty potwierdzające Państwa członkostwo w ACFE-Polska. Edmund J. Saunders, CFE Prezes Zarządu Dariusz Cypcer Wiceprezes Zarządu
Źródło: acfe.pl/board/viewtopic.php?t=39

 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***