spółki osobowe
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: jak bezpiecznie wejść w spółkę ?
  Jeśli na tym etapie obawiasz się że znajomy może zrobić cię w balona, to lepiej odpuść sobie od razu spółki osobowe (może poza komandytową), bo w takich spółkach jeśli tylko będzie mocno chciał to tak zrobi.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=49144Temat: [EGZAMIN]- Prawo handlowe (prof. Napierała, prof Janiak,
...prawa handlowego w Polsce, pojęcie przedsiębiorcy Podmioty pr cywilnego (art. 33 kc, ułomne os prawne) Prawo handlowe a inne dzidziny prawa Źródła prawa handlowego KRS (w szczególności problematyka domniemań) Pojęcie firmy 8.Zasady tworzenia firmy Zasady prawa firmowego Ochrona prawa do firmy Istota i rodzje prokury Udzielenie prokury Zkres prokury Wygaśnmiecie prokury Geneza spółek handlowych Handlowe spółki osobowe a handlowe spółki kapitałowe Pojęcie spólki jawnej Powstanie spółki jawnej Odpowiedzialnosc za zobowiazania spółki jawnej Prowadzenie spraw spółki jawnej Reprezentacja spólki jawnej Wspólnik wierzycielem zewnetrznym spółki jawnej Mjatek spolki jawnej Pojecie udzialu Obowiazek lojalnosci Przyczyny rozwiazania spolki jawnej Likwidacja spolki jawnej Pojecie spolki partnerskiej...
Źródło: forum-prawo.pl/viewtopic.php?t=2239


Temat: Obrona 2010 :)
Pytania które wylosowała moja grupa seminaryjna :D Powodzenia!! :D 1. Funkcje finansów. 2. Funkcje finansów publicznych. 3. Walka z bezrobociem. 4. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. 5. Rodzaje podatków w Polsce. 6. Struktury na rynku inwestycyjno-kapitałowym. 7. Rewolucja przemysłowa w Anglii. 8. Informacja dodatkowa jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego. 9. Omów podatek od towarów i usług. 10. Spółki osobowe i kapitałowe. 11. Analiza rentowności kapitału przedsiębiorstwa. 12. Konstrukcja budżetu państwa. 13. Czynniki pozacenowe determinujące podaż i popyt. 14. Wartości niematerialne i prawne. 15. Funkcje zarządzania. 16. Oligopol. 17. Konstrukcja podatku VAT. 18. Składniki i klasyfikacja aktywów trwałych. 19. Konto księgowe i jego rodzaje. 20. Podział rynku finansowego ze względu na czas i...
Źródło: wsb2.pl/forum/viewtopic.php?t=426


Temat: Jak założyć spółkę?
Chodzi mi o spółkę osobową. Jeżeli chodzi o samo prowadzenie firmy to mam pojęcie jak to działa, wiem po prostu niewiele, jeżeli chodzi o spółki osobowe ale to chyba nie wyklucza mnie z jej założenia prawda? Szczególnie, że staram się właśnie czegoś dowiedzieć. Dobrze, że niektórzy mają pełną wiedzę w każdej dziedzinie. Czekam na konkretne odpowiedzi i rady. Pozdrawiam
Źródło: magia-biznesu.pl/showthread.php?t=62


Temat: Statut Bractwa Wysłanników Żywiołów
Wykaże kilka błędów. Zgodnie z paragrafem 8 Bractwo ma osobowość prawną. To nie prawda, ponieważ osobowość prawną posiadają spółki kapitałowe, natomiast spółki osobowe jej nie posiadają, a my jesteśmy spółką osobową. Zgodnie z paragrafem 10 pełnienie funkcji władz Bractwa nie jest płatne. u nas wszyscy muszą płacić. Zgodie z paragrafem 11 Bractwo może zlecać odpłatne wykonywanie usług. U nas, nie dosyć, że nic nie dostajemy, to jeszcze każą płacić składki. A teraz najlepsze Zgodnie z podpunktem b w punkcie 2 paragrafu 63 każda osoba posiadająca zaległości...
Źródło: bwz.yoyo.pl/viewtopic.php?t=297


Temat: zapytanie
...tworz? okre?lon? organizację, która umożliwia im funkcjonowanie w obrocie jako samodzielny podmiot praw i obowi?zków. Element wyodrębnienia organizacyjnego w stosunku do tych podmiotów wynika wprost z art. 8 § 1 KSH1, który przyznaje spółkom prawa handlowego zdolno?ć prawn? tzn. możliwo?ć we własnym imieniu nabywania praw i zaci?gania zobowi?zań, a co się z tym wi?że odrębno?ć organizacyjn? i maj?tkow? spółki od jej wspólników. Spółki osobowe prawa handlowego (w tym spółki jawne) odpowiadaj? także innym przesłankom jakie ustawa o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĄb? kary przewiduje dla kwalifikacji jako "podmiotu zbiorowego. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo działalno?ci gospodarczej (Dz. U. 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) spółki prawa handlowego niemaj?ce osobowo?ci prawnej obok osób fizycznych i osób prawnych...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=3617


Temat: Propozycje uregulowania ułomnych osób prawnych w nowym KC
Propozycje uregulowania ułomnych osób prawnych w nowym KC   Witam ! Na podstawie projektu I księgi KC wiadomo od niedawna, że spółki osobowe zostaną włączone do kategorii osób prawnych. Teraz pojawia się moje pytanie - otóż wiadomo, że nadanie osobowości prawnej spółkom handlowym musi za sobą nieść zmiany w prawie podatkowym (aby uniknąć podwójnego opodatkowania), więc ciekaw jestem czy takowe zmiany są planowane w prawie podatkowym? Jak to zostanie zrobione, tak aby działalność w spółce osobowej była nadal opłacalna?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=60931


Temat: Handlufka
Chyba zależy od grupy, na wtorkowych zajęciach o 16:15 będziemy kończyć tabelkę z cechami odróżniającymi spółki osobowe od kapitałowych.
Źródło: forum-prawo.pl/viewtopic.php?t=2298


Temat: Jeden procent podatku na Organizacje Pożytku Publicznego
...zajęcia z rehabilitantem dla niepełnosprawnych zaś uzdolnionym uczniom pomagamy w zakupie podręczników i przyborów szkolnych. Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone są na działalność statutową ponieważ zarząd KTPS-u oraz członkowie pracują nieodpłatnie jako wolontariusze. Polecam nasze Stowarzyszenie przy wyborze wpłat z 1% (podstawa art.27d ustawy o podatku od osób fizycznych). Niezależnie od wpłat 1% osoby fizyczne także spółki osobowe mogą odliczyć od kwot do opodatkowania do 6% dochodu wykazanego w PIT, a osoby prawne do 10% dochodu wykazanego w CIT. Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, nr konta: 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 Dziękuję i pozdrawiam w imieniu własnym i naszych podopiecznych, Krystyna Janicka Przewodnicząca Zarządu Dzięki nam Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej będzie mogło pomóc osobom w bardzo ciężkiej...
Źródło: nexus.superhost.pl/kornik/viewtopic.php?t=388


Temat: Prawo polskie dla tłumaczy
Prawo polskie dla tłumaczy   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu prawa polskiego i europejskiego, skierowany do tłumaczy! Zakres szkoleń: 1. Wstęp do prawa cywilnego i prawo rzeczowe 2. prawo zobowiązań 3. umowy z bankiem i ubezpieczenia 4. prawo cywilne procesowe 5. prawo karne 6. prawo karne procesowe 7. prawo administracyjne 8. Prawo spółek handlowych - spółki osobowe i sp. z o.o. 9. Prawo spółek handlowych - spółka akcyjna 10. Prawo wspólnotowe cz. I 11. Prawo wspólnotowe cz. II 12. Prawo pracy Szkolenia prowadzą prawnicy z doświadczeniem dydaktycznym, związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenia odbywają się na Starym Mieście w Warszawie! Szczegóły www.textem.com.pl pozdrawiam i zapraszam! Maria Szpor
Źródło: forum.mlingua.pl/showthread.php?t=782


Temat: Handlufka
Zależy do kogo idziesz na egzamin ;-) Jeżeli do prof. Kocha to wystarczy zajrzeć w bazę pytań... Na jej podstawie można łatwo zauważyć co jest najważniejsze, czyli spółki osobowe, spółka z o.o. i 5-6 umów :) Trzeba ten materiał solidnie i porządnie opanować, wtedy można liczyć na dobrą ocenę. Nie wiem jak to wygląda w przypadku innych egzaminatorów. Pozdrawiam
Źródło: forum-prawo.pl/viewtopic.php?t=2298


Temat: Ekonomika Przedsiębiorstw
Formy organizacji przedsiębiorstw, wymagania i warunki W Polsce dopuszczalnych jest wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Główne ich kategorie to: · indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej · spółka cywilna · spółki osobowe · spółki kapitałowe Nie wszystkie te możliwości są dostępne bez ograniczeń dla osób zagranicznych. Na tych samych zasadach, co przedsiębiorcy polscy, mogą prowadzić działalność osoby i firmy pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)* (a więc mogą korzystać ze wszystkich ww. form). Osoby zagraniczne z innych krajów mogą to...
Źródło: polwro.pl/viewtopic.php?t=2442


Temat: Spółka jawna a stowarzyszenie
A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, kraków 2005, s. 138 Jest tam mowa o wspólnotach mieszkaniowych ale autor stwierdza iż mimo, że ich cel jest odmienny od celu np osóób parawnych to prawa podmiotom prawa cywilnego można odebrać tylko wyraźną normą. Zatem fundacje i stoważyszenia mogą być wspólnikami spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=21691


Temat: Alicja Tysiąc prosi o pomoc
...Dodano: Co do filozofii to bodajże Artur C. Clark napisał, że Walt Disney więcej uczynił dobrego na świecie niż wszyscy filozofowie razem wzięci. Dodano: Co do osoby publicznej to mówiąc szczerze w ogóle nie rozumiem tego terminu. Wojciech Orliński zawsze się wkurza, jak mu na blogu napiszą, że jest osobą publiczną. Każda osoba ma prawo do ochrony swojej czci, bez względu na to czy jest osobą publiczną czy nie. Nawet osobowość prawna czy spółki osobowe mają prawo do poszanowania swojego dobrego imienia. Ano właśnie pytanie za sto punktów: czy Coca-cola jest osoba publiczną, a na przykład firma Zdzisiek i Rysiek sp. z o.o. już nie? No a jeśli tak, to czy mogę napisać, że Coca-cola to złodziejska, zła megakorporacja, a o Zdziśku i Ryśku sp. z o.o. już nie mogę tak napisać? To by było na tyle pytań ze strony prawniczego dyletanta.
Źródło: frizona.pl/showthread.php?t=4323


Temat: Pomocy!- koniecznie obejrzyjcie
...stanie na własnych nogach. Teraz póki jest jeszcze mała najwięcej możemy zdziałać. Błagamy o pomoc. Nasza strona w fundacji: http://www.dzieciom.pl/9609 Jeśli zechcecie wesprzeć Julię przekazując 1% podatku wystarczy w zeznaniu PIT wpisać: Nazwę OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą, nr KRS: 0000037904 W rubryce Informacje uzupełniające- 1% dla Julii Wiśniewskiej (9609) Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty konto bankowe Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - Centrum Charytatywne 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 nr konta: PKO SA I/O Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 Z dopiskiem: Julia Wiśniewska (9609) -leczenie i rehabilitacja. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy :cmok:
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=407944
 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***